Category: ಭಾರತೀಯ ಪರ೦ಪರೆ

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ -5ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ -5

Shloka 9,10,11 ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ - 5 ಶ್ಲೋಕ ೯ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ । ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ॥೯॥ ಪದ ವಿಭಾಗ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಹಾ ಶೂರಾಃ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾಃ

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 4ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 4

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-shloka-78.mp3?time=1594285286 ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ೪ಶ್ಲೋಕ ೭ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಯೇ ತಾನ್ ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ।ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ಪದ ವಿಭಾಗಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಃ ಏ ತಾಂ ನಿಭೋದ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾ ನಾಯಕಾಃ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾಂ ಭ್ರವೀಮಿ ತೇಪದಶಃ

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ :ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೊಡುಗೆ :

ಪ್ರವೇಶ ದಾಸರೆಂದರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರೆಂದರ್ಥವಾಗುವುದು. ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಯಾವ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವೇ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ, ಗಾಯನ ಮಾಡಿ ನರ್ತಿಸುವರು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವನು. ತುಂಬುರು, ನಾರದರು, ಯಕ್ಷರು, ಕಿನ್ನರರು, ಗಂಧರ್ವರು ಮುಂತಾದ ದೇವತಾವರ್ಗದವರೇ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಹಾಡಿ, ನರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 3ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 3

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-Shloka-3456.mp3?time=1594285286 ಅಧ್ಯಾಯ ೧, ಶ್ಲೋಕ ೩ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್।ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಪದ ವಿಭಾಗಪಶ್ಯ ಏತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಪದಶಃ ಅರ್ಥಆಚಾರ್ಯ = ಎಲೈ ಆಚಾರ್ಯನೇ, ತವ = ತಮ್ಮ, ಧೀಮತಾ =

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 2ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 2

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-Shloka-12.mp3?time=1594285286   ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ - ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾ ಲಿಪಿಕಾರರು - ವಿನುತಾ ಪಾಟೀಲ್ ********************* ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ । ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ । ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ॥೧॥ ಪದ ವಿಭಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಃ ಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಃ ಚ

ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಅಳಿದುಳಿದ ಸ್ಮಾರಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳುರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಅಳಿದುಳಿದ ಸ್ಮಾರಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು

ಇವು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಅಳಿದುಳಿದ ಸ್ಮಾರಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಶ್ರೀಲ೦ಕಾ ದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋಧ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ವಾನರರೊಡಗೂಡಿ ಲ೦ಕಾಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಸೇತು ನಾಸಾದವರು ವಿಮಾನಯಾನ ಮೂಲಕ ತೆಗೆದ ಚಿತ್ರ ಹನುಮ೦ತನು ದಹಿಸಿದ ರಾವಣನ

“ ನಮ್ಮದು ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯೂ ಹೌದು, ಪುರಾತನ ನಾಗರೀಕತೆಯೂ ಹೌದು “ !“ ನಮ್ಮದು ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯೂ ಹೌದು, ಪುರಾತನ ನಾಗರೀಕತೆಯೂ ಹೌದು “ !

ಇದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಸಾಧಾರಸಹಿತವಾದ ಬರಹ. ನಾವುಗಳು ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದ೦ತೆ “ಶ್ರೀ ರಾಮ“ ಮತ್ತು  “ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಿರಚಿತ  ರಾಮಾಯಣ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಲ್ಲ “ಹಾಗೂ  ನಮ್ಮ ನಾಗರೀಕತೆಯೇ ಪುರಾತನ ನಾಗರೀಕತೆ ಎ೦ಬುದು ನಮಗರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾದರ ಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾಸಾದವರು ತಿಳಿಸಿದ೦ತೆ, ಶ್ರೀ