Menu

Category: ಭಾರತೀಯ ಪರ೦ಪರೆ

ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದ ಅಳಿದುಳಿದ ಸ್ಮಾರಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು

ಇವು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಅಳಿದುಳಿದ ಸ್ಮಾರಕ ಪಳೆಯುಳಿಕೆಗಳು. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಲ್ಲಾ ಈಗ ಶ್ರೀಲ೦ಕಾ ದಲ್ಲಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಸರ್ಕಾರವು ಇವುಗಳನ್ನು ಜೀರ್ಣೋಧ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಹೊರಟಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು ವಾನರರೊಡಗೂಡಿ ಲ೦ಕಾಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಶ್ರೀರಾಮಸೇತು ನಾಸಾದವರು ವಿಮಾನಯಾನ ಮೂಲಕ

“ ನಮ್ಮದು ರಾಮಜನ್ಮಭೂಮಿಯೂ ಹೌದು, ಪುರಾತನ ನಾಗರೀಕತೆಯೂ ಹೌದು “ !

ಇದು ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾದ ಸಾಧಾರಸಹಿತವಾದ ಬರಹ. ನಾವುಗಳು ಇದನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಹೋದ೦ತೆ “ಶ್ರೀ ರಾಮ“ ಮತ್ತು  “ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿ ವಿರಚಿತ  ರಾಮಾಯಣ ಕಟ್ಟುಕಥೆಯಲ್ಲ “ಹಾಗೂ  ನಮ್ಮ ನಾಗರೀಕತೆಯೇ ಪುರಾತನ ನಾಗರೀಕತೆ ಎ೦ಬುದು ನಮಗರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಾದರ