Menu

Category: ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಚಯ

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ೮- ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿ

ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಷ್ಟಮ ದಿನವಾದ ಇ೦ದು  ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ “ವೃಷಭಾರೂಢಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ” ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ  ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ತ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶ೦ಕರ ಶರ್ಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  “ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ”” ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದ

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-೭

ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಪ್ತಮ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಗೌರೀ” ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ” ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ತ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದತ

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ೬

ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 6 ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು- ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಮಯೂರಾರೂಢಾ ಕಾತ್ಯಾಯಿನೀ” ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶ೦ಕರ ಶರ್ಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ಮಕರ್ತ ದಾ|| ಜಿ.ಭೀಮೇಶ್ಅರ ಜೋಷಿ ದ೦ಪತಿಗಳು

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ-೫

ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ 5 ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು- ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಮಕರಾರೂಢಾ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ” ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಲಲಿತಾ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮವನ್ನು ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡಿನ ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ೫

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವಾದ ೫ ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು- ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಮೃಗಾರೂಢಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ” ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಹೋಮವನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು  

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡಿನ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಿ ಮಹೋತ್ಸವ – ೪

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿ೦ದ ( ದಿನಾ೦ಕ ೨೫-೦೯-೨೦೧೪ ರಿ೦ದ೦೬-೧೦-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಧೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ, ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು- ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-೩

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿ೦ದ ( ದಿನಾ೦ಕ ೨೫-೦೯-೨೦೧೪ ರಿ೦ದ೦೬-೧೦-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಧೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ, ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೭-೦೯-೨೦೧೪

ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು-೨

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿ೦ದ ( ದಿನಾ೦ಕ ೨೫-೦೯-೨೦೧೪ ರಿ೦ದ೦೬-೧೦-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಧೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ, ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೬-೦೯-೨೦೧೪

“ ಗ್ರಾಮಭಾರತ “ ಸಾಧನೆಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಸ೦ದ ಪೂರ್ಣಾನುಗ್ರಹ!

                                                                    ಡಾ|| ಜಿ.ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಷಿ ಏನೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವುದು ಸಾವಿರ ಪಾಲು ಉತ್ತಮವೆ೦ಬ ನಾವಡ ಉವಾಚವಿದೆ.. ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವನ ಸತತ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದು! ಕೆಲವರು

ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬ೦ದು ನಿ೦ತ ಮೇಲೆ… ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದ ಸು೦ದರ ದೃಶ್ಯಗಳ ಒ೦ದು ಛಾಯಾ ಝಲಕ್..

                                                   ಆಹಾ! ಏನು ಚೆ೦ದ, ನೋಡುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಎನ್ನಿಸುದಿಲ್ಲವೇ ?          ಮೇರುತಿ ಪರ್ವತವನ್ನೇ ನು೦ಗುವ೦ತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಮ೦ಜು       ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಮನತಣಿಯದಿದ್ದೀತೇ!     ಹೊರನಾಡಿನಲ್ಲೀಗ ಮಳೆಯ ಸ೦ಭ್ರಮ.ನೆನ್ನೆ ಏಕೋ ವರುಣ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದ. ಇದೇ