Category: ಕವನ

ತೂಗು ಬಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತಾಯೇತೂಗು ಬಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತಾಯೇ

ತೂಗು ಬಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತಾಯೇಮರಳಿ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವ ನೆನಸುವಂತೆನಿನ್ನ ಜೇನ್ನುಡಿಯ ಜೋಗುಳವಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತತೂಗು ಬಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತಾಯೇ ತೂಗು ಬಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತಾಯೇನನ್ನ ಮನ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗುವಂತೆತಿಳಿಯಾದ ಗಾಳಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಗುದಿಯಮರೆಯಾಗಿಸುತಿರಲುತೂಗು ಬಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತಾಯೇ ತೂಗು ಬಾ ತೊಟ್ಟಿಲನು ತಾಯೇನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ನನ್ನ ತಬ್ಬುವಂತೆಜೀವನದ ಜಂಜಾಟವನ್ನೆಲ್ಲವದೂರ ಓಡಿಸುತತೂಗು

ಭೂ….ಜಾ…..ತೆಭೂ….ಜಾ…..ತೆ

ಗೆರೆ ಕೊರೆದು ನೆಲ ಬಿರಿದು ಸೆರೆ ಬಿಗಿವ ಹೊತ್ತುಅರೆ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣಿನಲಿ ತವರ ತವಕದ ಮುತ್ತುನಾ ಕರೆವೆ, ನಾ ಮೊರೆವೆ, ರಾಮನಿರುವೆಡೆಯಿಂದಬಾ ತಾಯೆ ಭಗವತಿಯೆ ನನ್ನನೊಯ್ಯಿಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತಾಯ್ತೀ ಧರ್ಮ ಸಭೆಯೊಳಗೆಕುಂದದೆಯೆ ತೋರಿದೆನು ನಿರ್ಮಲವನೀ ಭುವಿಗೆಈ ಜಗದ ಆಣೆಗಳ, ದಿವ್ಯಗಳ ಪರಿಕಿಸಲುನಾನೊಂದು ವಸ್ತುವೆ? ಬಾ ತಾಯೆ ಭಗವತಿಯೆನಾ ಕರೆವೆ

ಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕುಒಮ್ಮೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕು

ಕಾಣುವ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೂಡದಷ್ಟುಸ್ಪಂದನೆ ಬಯಸುವ ಮನಕೆಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನೆ ನೀಡುವಷ್ಟು ಇರುವ ಹೊಣೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಗುತಗೌರವಿಸಿ ಮಾಡುವಷ್ಟುಇತರರ ಹೊಣೆಯಿದು ಎಂದು ಕೊಡವದೇಕೈಹಾಕಿ ಮುಗಿಸುವಷ್ಟು ನಗದ ಮೊಗಗಳಿಗು ಹಂಚುವಂತೆನಗೆಯ ಹೊಂದುವಷ್ಟುಅಳುವ ಮನದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೇಮೌನದಿ ಕೂರುವಷ್ಟು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆತಲ್ಲೀನಳಾಗುವಷ್ಟುಆಟವೋ ಊಟವೋ ನೋಟವೋ ಪಾಠವೋಮನವು ತಣಿಯುವಷ್ಟು ಬೆಳೆಯಲೆಬೇಕು ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂಸಾಕು ಎನಿಸುವಷ್ಟುಇರುವ ಶಕ್ತಿಯ ಸದುಪಯೋಗಇಡಿ

ಮಾಧವ ಮಾನವ ತತ್ತ್ವಮಾಧವ ಮಾನವ ತತ್ತ್ವ

ಮುರಳಿಯ ಕಥೆಯನುಪೇಳ್ವೆನು ಮೋದದಿಪಾಲಿಸು ಜೀವನ ದಾರಿಯಲಿs।ಅದ್ಭುತ ಲೀಲೆಯಕೇಳುತ ಕಲಿಯುವೆಜೀವನ ಧರ್ಮದ ಪಾಠದಲಿs ।। ದೇವಕಿ ಜಠರದಿ,ಗೋಪಿಯ ಕೈಯಲಿಮಲಗಿದ ಮೋಹನ ಶಾಂತಿಯಲಿ ।ಸೇವೆಯ ಮನವಿರೆತೃಪ್ತಿಯ ಕಂಡರೆನೆಮ್ಮದಿ ಭಾವವು ನಿದಿರೆಯಲಿs ॥ ೧ ॥ ಬೃಂದಾವನ ಸವಿನೆನಪನು ನೆನೆಯುತಸಾಗಿದ ಮಾಧವ ಸಮತೆಯಲಿ ।ಮಾಧವನಾಯಣಪಾರಾಯಣದಲಿಕರ್ಮದ ಸತಿಯಿರೆ ಸೋಲೆಲ್ಲಿ ॥ ೨ ॥ ಶಕ್ತಿಯು

ರಾಮ ಬರುವನಂತೆರಾಮ ಬರುವನಂತೆ

ಅಂಗಳ ಕರೆದಿದೆ ರಂಗೋಲಿಯಲಿ ತೋರಣ ಕಾದಿದೆ ಮಾವಿನ ಎಲೆಯಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಹೂವಿನ ಪರಿಮಳ ಕೂಗಿದೆ ರಾಮ ಬರುವನಂತೆ ಮನೆಗೆ ರಾಮ ಬರುವನಂತೆ ಎಬ್ಬಿಸು ಮಕ್ಕಳ, ಮಡಿಯಾಗಿರಲಿ ಹಬ್ಬಿಸು ಧೂಪದ, ಗಂಧವು ಹರಡಲಿ ಉಬ್ಬಿದ ನಲಿವನು ಮಂತ್ರದಿ ಹೇಳು ರಾಮ ಬರುವನಂತೆ ಮನೆಗೆ ರಾಮ ಬರುವನಂತೆ ಹೆಸರನು ನೆನೆಸು ಕೋಸಂಬರಿಗೆ

ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರತವರ್ಷ..!!ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭರತವರ್ಷ..!!

ಎಲ್ಲವದನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟಿದ್ದರಲ್ಲ..!! ಪಾಂಡವರು , ಅದೊಂದು ಮಹಾ ಪ್ರಸ್ಥಾನ..!   ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಶಕುನಿಯಿಂದ,, ಮುಗಿದದ್ದು ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಖಾಂಡವವನ ದಹನ..ತಕ್ಷಕನ ಪರಿಪಾಟಲು ಕೊನೆಗೊಂದು  ರಾಜಸೂಯ ಯಾಗ… ತುಂಬಿದ ಸಭೆಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಬಿದ್ದವನನ್ನು ಕಂಡು ನಕ್ಕಿದ್ದೇ ನೆಪವಾಯ್ತಲ್ಲ.. ಸುಯೋಧನನಿಗೆ,, ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಮಾವ ಶಕುನಿ,, ಮಿತ್ರ  ಅಂಗರಾಜ!! ಕೊನೆಗೆ ಧರ್ಮರಾಯ.. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಯೇ

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ… ಹನಿಗಳುಅಮಾವಾಸ್ಯೆ… ಹನಿಗಳು

1 ಚಂದ್ರ ಕರೆದ .. ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳೇ.. ಹೂಂ ಬಂದೆ.. ಇರು.. ಎನ್ನುತ್ತ ಮಗ್ಗಲು ಹೊರಳಿದಾಗ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಂಡಿದ್ದು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ..!! 2 ಗಿಂಡಿಯ ತುಂಬಾ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಸ್ಡೀಕರಿಸಿದ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಿತ ಪರಸಂಗ !! 3 “ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬೆಳಕೇ ಮಸುಕಿದೀ ಮಬ್ಬಿನಲಿ” ಎನ್ನುತ್ತಾ

ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಸುವು ಬಾಕಿ ಇದೆಯೆ೦ದು?ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಕಸುವು ಬಾಕಿ ಇದೆಯೆ೦ದು?

ಬಾ ಮು೦ದೆ... ಬಾ ಮು೦ದೆ.. ಇಲ್ಲಾವೋ ಹಿ೦ತಿರುಗಿ ನಡೆ ನಿನ್ನಿ೦ದ ಇದಾವುದೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆ೦ದು! ಮೊದಲು ಮನೆಯ೦ಗಳದಿ ಒ೦ದು ಗಿಡ ನೆಡು... ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕು!