Author: ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾ

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ -5ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ -5

Shloka 9,10,11 ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ - 5 ಶ್ಲೋಕ ೯ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಃ ಶೂರಾ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತಜೀವಿತಾಃ । ನಾನಾಶಸ್ತ್ರಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧವಿಶಾರದಾಃ ॥೯॥ ಪದ ವಿಭಾಗ ಅನ್ಯೇ ಚ ಬಹವಹಾ ಶೂರಾಃ ಮದರ್ಥೇ ತ್ಯಕ್ತ ಜೀವಿತಾಃ ನಾನಾ ಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರಹರಣಾಃ ಸರ್ವೇ ಯುದ್ಧ ವಿಶಾರದಾಃ

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 4ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 4

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-shloka-78.mp3?time=1594177798 ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ - ೪ಶ್ಲೋಕ ೭ಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಯೇ ತಾನ್ ನಿಬೋಧ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮ ।ನಾಯಕಾ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾನ್ ಬ್ರವೀಮಿ ತೇ ಪದ ವಿಭಾಗಅಸ್ಮಾಕಂ ತು ವಿಶಿಷ್ಟಾಃ ಏ ತಾಂ ನಿಭೋದ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಾ ನಾಯಕಾಃ ಮಮ ಸೈನ್ಯಸ್ಯ ಸಂಜ್ಞಾರ್ಥಂ ತಾಂ ಭ್ರವೀಮಿ ತೇಪದಶಃ

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 3ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 3

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-Shloka-3456.mp3?time=1594177798 ಅಧ್ಯಾಯ ೧, ಶ್ಲೋಕ ೩ಪಶ್ಯೈತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಮಾಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಮ್।ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಪದ ವಿಭಾಗಪಶ್ಯ ಏತಾಂ ಪಾಂಡುಪುತ್ರಾಣಾಂ ಆಚಾರ್ಯ ಮಹತೀಂ ಚಮೂಂ ವ್ಯೂಢಾಂ ದ್ರುಪದ ಪುತ್ರೇಣ ತವ ಶಿಷ್ಯೇಣ ಧೀಮತಾ ಪದಶಃ ಅರ್ಥಆಚಾರ್ಯ = ಎಲೈ ಆಚಾರ್ಯನೇ, ತವ = ತಮ್ಮ, ಧೀಮತಾ =

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 2ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – 2

https://secureservercdn.net/166.62.112.219/139.4a7.myftpupload.com/wp-content/uploads/2020/06/adhyaya-1-Shloka-12.mp3?time=1594177798   ವಾಚನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ - ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾ ಲಿಪಿಕಾರರು - ವಿನುತಾ ಪಾಟೀಲ್ ********************* ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಚ । ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾ ಯುಯುತ್ಸವಃ । ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಕಿಮಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ ॥೧॥ ಪದ ವಿಭಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಸಮವೇತಾಃ ಯುಯುತ್ಸವಃ ಮಾಮಕಾಃ ಪಾಂಡವಾಃ ಚ

ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ೧ಭವದ ಬೆಳಕಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ – ೧

ಲೇಖಕರ ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್ ಕೆ ಪ್ರಭಾರವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೋವಿದರು. ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರತ ನಿರಂತರ ಓದುಗರು. ಬಿ ಎಸಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ಪ್ರಭಾರವರಿಗೆ ಸಧ್ಯ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಾಯ. ಮೂಲ ಹಾಸನದ ಹುಲುಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದವರು, ತಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದವರು. ತಾಯಿ ಸುಶೀಲಮ್ಮ.