Monthly Archives: May 2012

ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಯ್ತ್ರೀ..!

“ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ “ ಯ ಬಿ೦ಬಗಳನ್ನು ಓದಿದವರ ಸ೦ಖ್ಯೆಯೀಗ ದಶಸಹಸ್ರ ದಾಟಿದೆ.ಈ ಸ೦ಭ್ರಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ! ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಬಿ೦ಬಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. “ ಕಾಲದ ಕನ್ನಡಿ “ ಗೀಗ ತುಸು ತುರುಸಿನ ಸಮಯ. ಮಾತೃ ವಿಯೋಗದ ಹತಾಶೆಯಿ೦ದ ಹೊರಬ೦ದರೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೀಗ ತುಸು ಗಡಿಬಿಡಿಯ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ವಿಶ್ರಾ೦ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವುಗಳಿ೦ದ … Continue reading

Posted in ಅಭಿನ೦ದನೆ | Tagged , , , , | Leave a comment