Monthly Archives: January 2011

ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರ ದರ್ಶನ!!!

“ಈ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಕೇವಲ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲ.. ಇವರನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ  ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಗುರಿ, ಏಕೆ೦ದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯ   ಈ ಹುಡುಗರ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ!!“ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ೫.೩೦ ಕ್ಕೆ ಏಳುವುದು.. ೬-೦೦ ಕ್ಕೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ… ೭.೩೦ ರಿ೦ದ  ದೇವರ ಭಾಷೆಯಾದ ಸ೦ಸ್ಕೃತ ಪಾಠ… ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು … Continue reading

Posted in ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ | Tagged , , , , | Leave a comment

ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು…೨೩

೧. ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಆನ೦ದವು ಪರರಿಗೆ ಒಳಿತನ್ನು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಕಾಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಅದು ಪರರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ! ೨. ಸೌ೦ದರ್ಯ ಹಾಗೂ ದಯೆ ಎರಡೂ ಸಹಜೀವಿಗಳು! ೩. ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎ೦ಬುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಹತ್ವವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎ೦ಬುದರಲ್ಲಿಯೇ ಮಹತ್ವ ಅಡಗಿದೆ! ೪. ನೈಜ ಕಲೆಯು ಕೇವಲ ವಸ್ತುವಿನ ಬಾಹ್ಯರೂಪವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಹಿಸದೆ, … Continue reading

Posted in ಯೋಚಿಸಲೊ೦ದಿಷ್ಟು | Leave a comment