Day: September 1, 2020

ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ

ನಿಡಗುರುಕಿ ಜೀವೂಬಾಯಿಯವರುನಿಡಗುರುಕಿ ಜೀವೂಬಾಯಿಯವರು

ನಿಡಗುರುಕಿ ಜೀವೂಬಾಯಿಯವರು ಜೀವಮ್ಮ ಅಥವಾ ಜೀವೂಬಾಯಿಯವರು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ “ನಿಡಗುರುಕಿ” ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ೧೮೯೭ ನವೆಂಬರ ೧೮ರಂದು ಶಾನುಭೋಗರಾಗಿದ್ದ ದೇಶಮುಖ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ರಮಾಬಾಯಿಯವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪಾಠಶಾಲೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಚಿಕ್ಕ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಮ್ಮನವರ ಜನ್ಮವಾದರೂ ಕೂಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರೇ ಅವರಿಗೆ ಓದು ಬರಹ