ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ೮- ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿ

ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಷ್ಟಮ ದಿನವಾದ ಇ೦ದು  ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ “ವೃಷಭಾರೂಢಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ” ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ  ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ತ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶ೦ಕರ ಶರ್ಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  “ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ”” ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

vrushabharudha trimurti

vageeshwari mUla mantra homa sri durga mula mantra homaಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದ “ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮೂಲ ಮ೦ತ್ರ ಹೋಮ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡಿನ ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ೫ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡಿನ ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ೫

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವಾದ ೫ ನೇ ದಿನವಾದ ಇಂದು- ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಮೃಗಾರೂಢಾ ಕೂಷ್ಮಾಂಡ” ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಸೂಕ್ತ ಹೋಮವನ್ನು ಶ್ರೀಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದರು   60 SHARES Share on Facebook Tweet Follow us Share Share Share Share Share

ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು-೨ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊರನಾಡು-೨

ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಪಾಡ್ಯದಿ೦ದ ( ದಿನಾ೦ಕ ೨೫-೦೯-೨೦೧೪ ರಿ೦ದ೦೬-೧೦-೨೦೧೪ ರ ವರೆಗೆ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ಜರುಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಶ್ರೀ ಮಾತೆಯವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಸೇವೆ, ಶ್ರೀ ಧೇವೀ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣ ಪ್ರವಚನ, ವಾದ್ಯ ಸ೦ಗೀತ, ಸಾ೦ಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೬-೦೯-೨೦೧೪ ರ ಶುಕ್ರವಾರದ್೦ದು   ಶ್ರೀಮತಿ  ಕಾ೦ಚನಾ ಈಶ್ವರ

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-೭ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ-೭

ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಪ್ತಮ ದಿನವಾದ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಮಾತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಪೂಜೆ ” ಅಶ್ವಾರೂಢಾ ಗೌರೀ” ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ “ಶ್ರೀ ವಾಗೀಶ್ವರೀ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಮತ್ತು ಶಾರದಾ ಪೂಜೆ” ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ತ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದತ ಶ೦ಕರ ಶರ್ಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಧಮರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳಾದ