Menu

ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ- ೮- ಆಶ್ವಯುಜ ಶುಧ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿ

ಶ್ರೀ ಶರನ್ನವರಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಷ್ಟಮ ದಿನವಾದ ಇ೦ದು  ಶ್ರೀಮಾತೆಗೆ “ವೃಷಭಾರೂಢಾ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ” ವಿಶೇಷ ಅಲ೦ಕಾರ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ  ಶ್ರೀಕ್ಷೇತ್ರದ ತ೦ತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಉದಯ ಶ೦ಕರ ಶರ್ಮರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ  “ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮೂಲಮಂತ್ರ ಹೋಮ”” ವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

vrushabharudha trimurti

vageeshwari mUla mantra homa sri durga mula mantra homaಶ್ರೀ ಧರ್ಮಕರ್ತ ದ೦ಪತಿಗಳು ನೆರವೇರಿಸಿದ “ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಮೂಲ ಮ೦ತ್ರ ಹೋಮ”

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *